ePortal

Platinum A Re Šogeng Thari (Sepedi Home Language) Grade 12 Learner's Book ePDF (perpetual licence)

R
197.00
By
Lamola, MG; Lentsoane, H; Mokgoatšana, SC; Nkomo, PS; Phatudi, RR; Ranape, E

Download

Type:
png
Size:
0.15MB

"• E tšwa pele ka go akaretša dinyakwa tša CAPS (Setatamente sa Kharikhulamo le Pholisi ya Kelo) ebile e ngwadilwe ke bangwadi ba hlwahlwa
• E tšwa pele ka diswantšho tša go kgahliša le mešongwana ya go lokela baithuti, gomme ya thuša go hlabolla dipoelo le go hlohleletša baithuti
• E tšwa pele ka go thekga barutiši go boloka nako, gomme ya ba nolofaletša mošomo ka go ba tlabela ka matlakala a mošomo, ao a kago fotokopiwa
• Boleng bja go tšwa pele = katlego!

This eBook is in ePDF format, which enables you to:
• View the entire book offline on desktop or tablet;
• Search for and highlight text; and
• Add and edit personal notes directly in your eBook."


Language:
Other
Curriculum Alignment:
CAPS aligned
Publication Date:
2015-01-31
Grade:
12
Audience:
Learners
Type:
eBook
Categories:
Learning material Subjects
Software Requirements:
Any eReader enabled for pc, tablet or mobile that supports ePDF and ePUB3 formats
Copyright:
© Maskew Miller Longman (Pearson Marang)
No votes yet