ePortal

Kwafa Gula Linamasi (IsiZulu Home Language Grade 9: Novel) ePDF (perpetual licence)

R
87.00
By
Achebe, C

Leli bhungu ngu-Obi Okonkwo, oyisisebenzi esinesikhundla esiphezulu laphaya emahhovisi ezeNhlalakahle edolobheni. Ubekwe icala lokwamukela umgwaziso, imali yokuthengwa.

“Impela angizwisisi ukuthi yini lena ekwenze wamukela umgwaziso.” Wawasho qede la mazwi wahwaqabala umntanomlungu. “Uyisifundiswa. Futhi unenhlanhla yokuthi imfundo yakho uyizuze usemncane, ikusasa lakho libonakala liqhakazile.”

Kube sengathi la mazwi ayisiswebhu enyameni ka-Obi. Zikhophoze okwempophoma izinyembezi kumnta ka Okonkwo. Amazwi ekusasa eliqhakazile wona ahlaba ephukela, nakhu usekubona kufiphala lokhu kuqhakaza. Okubuye kuyizwise ubuhlungu isibili le nsizwa ukuthi isifelwe izwe. Wonke amabhilidi ewakhile awohloka ubuthaphuthaphu ibhekile nje. Unina ibimkhonze kunazo zonke izinto, usedlulile emhlabeni. Kanti ngakwelinye icala isithandwa sayo uClara ushaye wachitha, alikho nelincane ithemba lokuphinde imbone. Baze bamfulathela abakubo abangasekho u-Obi. Liyifele ngempela izwe indodana ka-Okonkwo.

This eBook is in ePDF format, which enables you to:
• View the entire book offline on desktop or tablet;
• Search for and highlight text; and
• Add and edit personal notes directly in your eBook.


Language:
isiZulu
Curriculum Alignment:
CAPS aligned
Publication Date:
2014-10-31
Grade:
9
Audience:
Learners
Type:
eBook
Categories:
Learning material Subjects
Software Requirements:
Any eReader enabled for pc, tablet or mobile that supports ePDF and ePUB3 formats
Copyright:
© Heinemann (Pearson Marang)
Average: 1 (3 votes)