Search for eResources by keyword

Macmillan Almal Verstaan Geografie Graad 11 Leerderboek

R
167.95
By
K Marimuthu
C Vlok
J Brett
A Gelling
S McIntyre

The Solutions for all programmes have been developed to support the content (knowledge, concepts and skills) contained in the National Curriculum Statement (NCS), as organised in the new Curriculum and Assessment Policy Statement (CAPS). The Solutions for all programmes have been organised to support teaching and learning in the classroom by presenting the material to be taught and practised in the classroom in discrete lessons.


Language:
Afrikaans
Curriculum Alignment:
CAPS aligned
Publication Date:
2012-01-01
Grade:
11
Audience:
Learners
Teachers
Type:
eBook
Categories:
Learning material Subjects Learning material Subjects
Software Requirements:
Macmillan eReader app
Copyright:
Alle regte voorbehou. Geen gedeelte van hierdie publikasie mag sonder skriftelike verlof van die kopiereghouer of in ooreenstemming met die Kopieregwet, 1978 (soos aangepas) gereproduseer word of gestoor word in 'n ontsluitingstelsel, of in enige vorm of deur enige elektroniese middel weergee word nie, hetsy fotokopiering, plaat- of bandopname. Enige persoon wat enige ongemagtige optrede uitoefen in verband met hierdie publikasie mag onderhewig wees aan kriminele vervolging en siviele eise om skadevergoeding.
Purchase Details
Purchased online at www.macmillan.co.za
No votes yet