Search for eResources by keyword

Planning

The revision material notes are intended to consolidate the content taught in term 2. 
Die hersieningsmateriaalaantekeninge is bedoel om die inhoud wat in kwartaal 2 geleer is, te...
Hierdie materiaal sal jou help om die kennis wat jy geleer het in die onderwerpe entrepreneurskap...
This material aims to help you to consolidate the knowledge you learnt in the topics...
The Department of Basic Education has pleasure in releasing a subject exemplar booklet for School...
Voedsel en Voeding
The focus of the lesson is on nutritional needs of the young adult. 
The lesson is about the energy and nutritional requirements of the consumers.
Die les handel oor die energie- en voedingsbehoeftes van die verbruiker.
Voedsel en Voeding: Die faktore wat verbruikersvoedselpraktyke beïnvloed.
Food and Nutrition: The factors influencing consumer food practices.
Faktore wat verbruikers se aankoopgedrag beïnvloed