Search for eResources by keyword

Planning

Factors influencing consumers' buying behavior.
Hierdie les handel oor die tipe besluite wat verbruikers neem.
This lesson is about the types of decisions consumers make.
Hierdie les fokus op wat 'n verbruiker is en hul regte en verantwoordelikhede
The lesson covers what a consumer is and the rights and responsibilities of consumers.
The lesson covers the SBA and PAT requirements for 2021 in grade 12.
The lesson covers the SBA and PAT requirements for 2021 in grade 11.
The lesson covers the SBA and PAT requirements for 2021 in grade 10. 
This lesson covers the SBA and PAT requirements for 2021 in grade 10.
Hierdie les dek - Ontwerpkenmerke van behuising en interieurs: Ergonomie en Universele ontwerp -...
This lesson covers Design features of housing and interiors: Ergonomics and Universal design...
Die fokus vir hierdie les is die faktore wat behuisingsbehoeftes beïnvloed.