Search for eResources by keyword

Planning

Graad 10 Verbruikerstudiestudies lesplan Week 7, 25 - 29 Mei 2020.
The lesson discusses the AIDA principle and how it is used to market and sell products to consumers...
Hierdie onderwerp dek die 5P's van bemarking en die strategieë wat gebruik word om produkte...
This topic covers the 5Ps of Marketing and the strategies used to market products to consumers.
Grade 10 Consumer Studies lesson plan Week 5,11-15 May 2020.
Graad 10 Verbruikerstudies lesplan Week 5, 11-15 May 2020.
Here is the Grade 12 Consumer Studies lesson plan for Term 2 Week 5.
Hierdie les is gekoppel aan die interaktiewe weeklikse lesse tydens skoolsluiting vir die week 14-...
This lesson is linked to the interactive weekly lesson during school closure for the week 14-17...
Hierdie les is gekoppel aan die interaktiewe weeklikse lesse tydens skoolsluiting vir die week 20-...
This lesson is linked to the interactive weekly lesson during school closure for the week 28-30...
Hierdie les is gekoppel aan die interaktiewe weeklikse lesse tydens skoolsluiting vir die week 28-...