Search for eResources by keyword

Planning

Graad 11 week 7: Kredietinligting van verbruikers wat deur die buro aangeteken is
Grade 11 week 7: The Credit Bureau - Consumer information recorded by Credit Bureau
Graad 11: Die doelstellings en funksies van verbruikersbeskermingsliggame
Graad 12: Finansiele en kontraktuele aspekte waarvan verbruikers moet kennis dra.
Grade 11: Aims and functions of Consumer Protection Bodies.
This lesson covers bank methods, cash, and credit transactions used by consumers.
Hierdie les handel oor bankmetodes, kontant- en krediettransaksies wat verbruikers gebruik.
Space planning is about the interpretation of house plans, the different floor plans and the...