Search for eResources by keyword

Planning

The Department of Basic Education has pleasure in releasing a subject exemplar booklet for School...
Consumer Studies Grade 12 iTV Tips for Success Presentation.
Consumer Studies Grade 12 iTV Tips for Success Presentation. 
This is Consumer Studies Memo for National Senior Certificate November 2020. Grade 12 learners will...
Hierdie dokument is die Verbruikerstudie Memorandum vir die Nasionale Senior Sertifikaat van...
The Curriculum and Assessment Policy Statement (CAPS) for Consumer Studies outlines the nature and...
Die Kurrikulum- en Assesseringsbeleidsverklaring (KABV) vir Verbruikerstudies beskryf die aard en...
Die Verbruiker: Volhoubare verbruik van elektrisiteit
The Consumer: Sustainable consumption of electricity.
Entrepreneurship: Financial Feasibility and Sustainable Profitability 
Entrepreneurskap: Finansiële uitvoerbaarheid en volhoubare winsgewendheid.
Entrepreneurskap: Ontwikkeling van 'n Bermarkings Plan volgens die 5P-bemarkingstrategie.