Search for eResources by keyword

Planning

As verbruikers van voedsel, word mense dikwels gekies oor watter voedsel die beste is om gesond te...
As consumers of food , people are often faced with choices on what foods are best for them to stay...
Kos etikettering handel oor die interpretasie van inligting op voedseletikette en die aansprake op...
Food labelling deals with interpreting information on food labels and the nutrient content claims...
Gr12 Consumer Studies Term 2 Week 5
Graad 12 Verbruikerstudies
This lesson covers the types of additives, their advantages and disadvantages, the consumer...
This lesson is linked to the interactive weekly lesson during school closure for the week 04-08 May...
Hierdie les is gekoppel aan die interaktiewe weeklikse lesse tydens skoolsluiting vir die week 04-...
Hierdie les is gekoppel aan die interaktiewe weeklikse lesse tydens skoolsluiting vir die week 14-...
This lesson is linked to the interactive weekly lesson during school closure for the week 14-17...
Hierdie les is gekoppel aan die interaktiewe weeklikse lesse tydens skoolsluiting vir die week 20-...