Search for eResources by keyword

Planning

Die Verbruiker: Volhoubare verbruik van elektrisiteit
The Consumer: Sustainable consumption of electricity.
Entrepreneurship: Financial Feasibility and Sustainable Profitability 
Entrepreneurskap: Finansiële uitvoerbaarheid en volhoubare winsgewendheid.
Entrepreneurskap: Ontwikkeling van 'n Bermarkings Plan volgens die 5P-bemarkingstrategie.
Entrepreneurship: Deceloping a Marketing Plan according to the 5P marketing strategy.
ENTREPRENEURSKAP: ANDER FAKTORE wat doeltreffende produksie van kwalteit produkte beïnvloed,.
Entrepreneurship:OTHER FACTORS influencing efficient production of quality products, 
Hierdie les handel oor die faktore wat die effektiewe produksie van kwaliteitsprodukte beïnvloed.
This lesson is about the factors affecting the effecient production of quality products.
Hierdie les fokus op hoe jy jou onderneming winsgewend en suksesvol kan maak.
This lesson focuses on how to make your business profitable and successful.