Search for eResources by keyword

Planning

Globale tendense met fokus op populêre kultuur
Global Trends with a focus on popular culture
Globale neigings met die fokus op populêre kultuur
Global trends with a focus on popular culture
Skandinawiese ontwerp: Kenmerke en ontwerpers
Scandinavian Design: characteristics and designers
Ontwerpbewegings - Skandinawiese ontwerp (1950 - hede)
Design Movements – Scandinavian Design (1950 – present)
A lesson on the understanding of Modernism, application of influences and the characteristics of...
'n Begrip van Modernisme, toepassing van invloede en die kenmerke van die beweging.