Search for eResources by keyword

Planning

'n Gevalle-studie oor Julie Bargmann, 'n internasionale ontwerper wat omgewings en volhoubare...
Case study on Julie Bargmann, an international designer addressing environmental and sustainable...
'n Gevalle-studie van die Campana-broers, internasionale ontwerpers wat omgewings en volhoubare...
Campana brothers: A case study of international environmental and sustainable designers
Victor Papenek: Gevallestudie van 'n internasionale ontwerper wat sosiaal/kulturele kwessies...
Victor Papenek: Case study on a international designer addressing social/cultural issues
'n Gevallestudie oor Lucy Orta, 'n internasionale Sosio-Kulturele ontwerper
A case study on Lucy Orta, an international Socio-Cultural Designer