Search for eResources by keyword

Planning

The Department of Basic Education has pleasure in releasing a subject exemplar booklet for School...
GR 11 IGO HERSIENINGSPAKKET_2021 KWARTAAL 3 EN 4
EGD Revision Pack_2021 Term 3 and 4
Die hersieningsprogram sluit volgende onderwerpe in: • Perspektiewe tekene: Vraestel 1 (Vraag 3) •...
The revision program covers the following topics: • Perspective drawings: Paper 1 (Question 3) •...
Hersieningsboek IGO Graad 11 Kwartaal 1
Revision booklet EGD Grade 11 Term 1 
Die vermoë om inligting vanaf `ʼn tekening te kan interpreteer is `ʼn belangrike vaardigheid wat...
The ability to interpret information from a drawing is a very important skill that must be...
Die vermoë om inligting vanaf `ʼn tekening te kan interpreteer is `ʼn belangrike vaardigheid wat...
The ability to interpret information from a drawing is a very important skill that must be...
Die vermoë om inligting vanaf die PAT te kan interpreteer, te kan ontwikkel en te bemeester.