Search for eResources by keyword

Planning

`n HELIKS is die lokus van `n punt wat teen `n eenvormige spoed om die buitekant van `n silinder...
A HELIX is the locus generated by a point that moves at uniform velocity around the outside surface...
`n HELIKS is die lokus van `n punt wat teen `n eenvormige spoed om die buitekant van `n silinder...
A HELIX is the locus generated by a point that moves at uniform velocity around the outside surface...
Nokke.
Cams.