Search for eResources by keyword

Planning

The Curriculum and Assessment Policy Statement (CAPS) for Engineering Graphics and Design outlines...
Die Kurrikulum- en Assesseringsbeleidsverklaring (KABV) vir Ingenieursgrafika _ Ontwerp beskryf die...
Alle ingenieurs grafika en ontwerp leerders moet verstaan wat van hulle verwag word en wat hulle...
All engineering graphics and design learners must understand what are expected of them and what...
Die vermoë om inligting vanaf `ʼn tekening te kan interpreteer is `ʼn belangrike vaardigheid wat...
The ability to interpret information from a drawing is a very important skill that must be...
Die vermoë om inligting vanaf die PAT te kan interpreteer, te kan ontwikkel en te bemeester.
The ability to interpret information from the PAT that must be developed and mastered.
The Practical Assessment Tasks (PATs) have been set in selected subjects by the Department of Basic...
Hierdie 2021-PAT-dokument moet in alle provinsies geimplementeer word deur onderwysers en skole wat...
Die vermoë om inligting vanaf ʼn tekening te kan interpreteer is ʼn belangrike vaardigheid wat...
The ability to interpret information from a drawing is a very important skill that must be...