Search for eResources by keyword

Planning

GIS konsepte bespreek
Gis concepts discussed
Hoe om Sinoptiese Weerkaarte te lees en te interpreteer word bespreek
How to read and interpret Synoptic weather maps discussed
Hoe en waarom wolke vorm, Wolktipes, Tipes neerslag, Verskillende reënvaltipes word bespreek
How clouds form, Types of clouds, Forms of precipitation, Different types of rainfall discussed
Verskillende vorme van vog, Verdamping, Kondensasie, Vorme van neerslag, Doupunttemperatuur,...
Different forms of water, Evaporation, Condensation, Forms of precipitation, Dew point,...
Die Kweekhuiseffek, Globale Verhitting en die Impak van Klimaatsverandering op Afrika word bespreek
Greenhouse effect, Global Warming and Impact of climate change on Africa discussed
Die invloed van Breedtegraad, Hoogte bo seevlak, Seestrome en Afstand van die see op temperatuur...
Influence of Latitude, Altitude, Ocean currents Dnd distance from the Ocean on temperature...