Search for eResources by keyword

Planning

'n Verskeidenheid Geografiese Vaardighede en Tegnieke bespreek
A variety of Geographic Skills and Techniques discussed
'n Verskeidenheid Geografiese vaardighede en tegnieke word bespreek
Variety of Map skills and Techniques discussed
Die rol, tipes en impak van ontwikkelingshulp word bespreek
The role, types and impact of development aid discussed
Invloed van Lug-, Water-, Landbesoedeling, ens word bespreek
Effects of Water-, Air- , Land pollution etc discussed
Internasionale Handel en sleutelaspekte word bespreek
International Trade and key aspects discussed
Faktore wat ontwikkeling beinvloed word bespreek
Factors affecting development discussed