Search for eResources by keyword

Planning

How satelliete gebruik word om weerinformasie te interpreteer
How satellites are used to interpret weather information
Die lees en interpretasie van Skuins- en vertikale lugfotos; Ortofotokaarte
Reading and interpretation of Oblique- and vertical aerial photographs; Orthophoto maps discussed
Impak, gevolge en bestuur van Droogtes en Verwoestyning word bespreek
Droughts and Desertification discussed
Bespreking van Seestrome, El Niño, La Niña en Sinpotiese weerkaarte
Discussion of Ocean currents, El Niño and La Niña and Synoptic weather maps
Drukgradiënt, Corioluskrag, Geostrofiese vloei, Sekondêre Sirkulasie, Lugmassas en Plaaslike...
Pressure Gradient, Coriolus force, Geostrophic Flow, Secondary Air Circulation, Air Masses and...
Hoe winde en oseane energie oordra en verplaas
How wind and oceans transfer energy