Search for eResources by keyword

Planning

Hersiening: Die Opkoms van die Zoeloe - staat en die Nalatenskap van Shaka
Revision: The Rise of the Zulu Kingdom and the Legacies of Shaka
The Zulu kingdom and the colony of Natal AND Co-operation and conflict on the Highveld
Die Zoeloe-koninkryk en die kolonie van Natal en samewerking en konflik op die Hoëveld
Colonial expansion after 1750 - Britain takes control of the Cape.
Koloniale uitbreiding na 1750: Brittanje neem beheer oor die Kaap.
Transformasies in Suider-Afrika na 1750: Nalatenskap van Shaka
Transformations in southern Africa after 1750: Legacies of Shaka
Transformasie in suider-Afrika na 1750 - Die politieke rewolusie in Suider-Afrika: 1820–1835
Transformations in southern Africa after 1750 - Political revolution in southern Africa: 1820–1835.
Transformasie in Suider-Afrika na 1750: Politieke veranderinge in Suid- Afrika tussen 1750 &...
Political changes in South Africa between 1750 & 1820 Section 1: Introduction:...