Search for eResources by keyword

Planning

  Die onderwerp is veiligheid en die basiese behandeling van beserings en algemene...
The topic covered is safety and the basic treatment of injuries and general safety practices are...
Die les fokus op kliënteverhoudinge en die belangrikheid van 'n onvergeetlike eetervaring.
The lesson focuses on customer relations and the importance of providing an unforgettable dining...
Hierdie les dek weke 3-5 oor voedsel- en drankdiens. Die onderwerpe wat bespreek word: - is Mise-en...
This lesson covers weeks 3-5 on food and beverage service. The topics coverd are  Mise-en-place in...
Grade 10 lesson on Mise-en-place in the restaurant ad buffet table setting for buffet-style...