Search for eResources by keyword

Planning

Food Commodities with emphasis on yeast baked products.
Die beginsels van spyskaartbeplanning wat tee en mini-middagetes betref, is die fokus van hierdie...
The principles of menu planning as they pertain to teas and mini lunches are the focus of this...
Hierdie les fokus op die aspekte van voeding en spyskaartbeplanning
The focus in this lesson is on the aspects involved in nutrition and menu planning. 
The lesson covers the SBA and PAT requirements for 2021 in grade 11.
The lesson covers the SBA and PAT requirements for 2021 in grade 11.
Die les dek sektore en loopbane Beleide rakende werksomstandighede in die gasvryheidsbedryf...
The lesson covers sectors and careers  Policies governing working conditions in the hospitality...
Hierdie les fokus op die prosesse betrokke by die ontvangs en berging van voorraad in 'n...
The lesson focuses on the processes involved in receving and storing stock ina food establishment...
Die les dek veiligheid en sekuriteit in instansies soos restaurante en blyplekke. die volgende word...