Search for eResources by keyword

Planning

Voedselkommodoteite: Nageregte  
Food Commodities: Desserts
Die les handel oor die bepaling van die verkoopprys vir die produk.
Die les handel oor die bepaling van die verkoopprys vir die produk.
The lesson is on determining the selling price for product.
Kos en Drank: Voorbereiding van lokale en tafeldek vir formele viergang-etes.
Food and Beverage: Preparing venues and setting tables for formal four course dinners.
The lesson covers cocktail functions and finger lunches.
Cocktail functions and finger meals.
Spyskaartbeplanning vir formele etes en bankette.
Menu Planning for formal dinners and banquets. 
Hierdie les fokus op die aspekte van voeding en spyskaartbeplanning