Search for eResources by keyword

Planning

Gr 12 IT hersieningspakket vir Kwartaal 3, Teorie, ondersteun onderwysers, leerders en ouers met...
Gr 12 IT Theory Revision Package Term 3 supports teachers, learners, and parents with the revision...
Gr 12 IT Practical Revision Package Term 3 supports teachers, learners, and parents with the...
This lesson plan supports teachers, learners, and parents with the teaching and learning of Gr 12...
Hierdie les ondersteun onderwysers, leerders en ouers met die onderrig en leer van Gr 12 IT les vir...
This lesson plan supports teachers, learners, and parents with the teaching and learning of Gr 12...
Hierdie lesplan ondersteun onderwysers, leerders en ouers met die onderrig en leer van Gr 12 IT les...
Hierdie les help om die leerder se basiese probleemoplossingsvaardighede te versterk.
This lesson will reinforce learner's basic problem solving skills
This lesson plan supports teachers, learners, and parents with the teaching and learning of the Gr...
Hierdie lesplan ondersteun onderwysers, leerders en ouers met die onderrig en leer van Gr 12 IT les...