Search for eResources by keyword

Planning

This is a grade 12 lesson on the counting principle in Statistics.
This is a grade 12 lesson on the Counting principle in Statistics. This lesson is in AFrikaans.
This is a grade 12 lesson on the regression line in Statistics.
This is a grade 12 lesson on the Regression Line in Statistics. This is a lesson in Afrikaans.
In this grade 12 lesson the statistics done in grade 10 and 11 is revised. Standard deviation and...
In die les word die graad 10 en 11 Statistiek hersien. Standaardafwyking en variasie word...
Hierdie is 'n les oor die, Huidigewaarde-annuïteit.
This resource is on the Present Value formula.