Search for eResources by keyword

Planning

Hierdie les sal jou die beginsel van meganiese energie, leer.
This lesson will teach you the principle of mechanical energy.
Hierdie les sal jou die beginsels van potensiele en kinetiese energie leer.
This lesson will teach you the two types of energy, gravitational potential and kinetic energy.
Hierdie les sal jou leer om bewegingsgrafieke te teken en intrepeteer.
This lesson will teach you the interpretation skills of graphs of motin in one dimension.