Search for eResources by keyword

Planning

The Department of Basic Education has pleasure in releasing a subject exemplar booklet for School...
The Department of Basic Education has pleasure in releasing a subject exemplar booklet for School...
this learner guide will guide you to work throiugh the revision material.
This resource will help you to revise the sections on chemical change.
This resource will help you to revise the sections on electromagnetism and electric circuits.
Hierdie bron sal jou help om die hoofstukke oor chemiese veranderinge te hersien.
Hierdie riglyne sal jou leiding gee oor hoe om die hersieningsmateriaal te gebruik.
Hierdie bron sal jou help om hoofstukke oor elektromagnetisme en stroombane te hersien.
Hierdie set sal joiu help om die gedeelte oor Intermolekulere kragte te hersien.
Hierdie set sal jou help om die afdeling oor kwantitatiewe aspekte te hersien.
Hierdie afdeling sal jou help om die gedeelte oor elektrostatika te hersien.
Hierdie leerder gids sal die leerder en tutor help om die hersieningspak deur te werk.