Search for eResources by keyword

Planning

Hierdie les sal jou die verskillende atomiese kombinasies leer wanneer chemiese stowwe nuwe...
This lesson will teach you the different atomic combinations in forming new bonds.
Hierdie les sal jou die beginsel van Newton se tweede bewegingswet leer.
This lesson will teach you the application of Newton's secod law of motion.
Hierdie les sal jou die beginsels van Newton se 2de en 3de wet leer.
This lesson will teach you the principals of newton's second and third laws.
Hierdie les sal die toepassing van Newton se tweede wet op kragte, leer.
This lesson will teach you the application of Newton's first law on forces.
Hierdie les sal jou die berekening van twe dimensionele vektore leer.
This lesson will teach you the calculation of forces in two dimensions.
Hierdie les sal jou hoe om vektore in twee dimensies te bereken.
This lesson will teach you how to calculate vectors in two dimensions.