Search for eResources by keyword

Planning

Hierdie les sal jou die oksidasie-reduksie reaksies leer.
This lesson will teach you the oxidation and reduction processes.
hierdie les sal jou die eienskappe van sure en basisse leer asook die reaksie wat tussen hulle...
This lesson will teach you the caracteristics of acids and basis and the reactions between them.
Hierdie les sal jou die meganisme van endo en eksotermiese reaksie leer.
This lesson will teach you the mechanism of exo and endothermic reactions.