Search for eResources by keyword

Planning

Hierdie les sal jou die beginsel van die foto-elektriese effek leer en die berekeninge wat daarmee...
This lesson will teach you the principle of the photo electric effect and it's calculations.
Hierdie les sal jou die begisels van die foto elektriese effek leer.
This lesson will teach you the principles of photo electric effect.
Hierdie les sal jou die werking van WS en GS generators leer.
This resource will teach you the working of AC and DC generators.
Hierdie les sal jou die toepassing van Ohm se op elektrisiteit leer.
this resource will teach you the content on electricity and ohm's law.