Search for eResources by keyword

Planning

grade 11 Term 3 Week 7 Managing quality service
Graad 11 Kwartaal 3 week 6 Kommunikasie en kliëntediens: Klagtes van kliënte
Grade 11 Term 3 week 6 Communication and customer care:  Customer Complaints 
Customer care for foreign tourists
Kliëntediens vir buitelandse toeriste
Grade 11 T3 Week 4: Main tourist attractions in the SADC countries: Seychelles, Swaziland,...
Graad 11 K3 Week4: Hoof toeriste attraksies in die SAOG lande: Seychelles, Swaziland, Tanzanië,...
Main tourists’ attractions in the SADC countries: Mauritius, Mozambique, Namibia, and Malawi
Hoof toeriste attraksies in die SAOG lande: Mauritius, Mosambiek, Namibië en Malawi
Tourism Gr11 Term 3 week 2: Main tourists’ attractions in the SADC countries: Angola, Botswana, DRC...
Toerisme Gr 11 Kwartaal 3 week 2: Hoof toeriste attraksies in die SAOG lande: Angola, Botswana, DRK...
Term 3 Grade 11 Week 1 Lesson Summary - Regional Tourism