Search for eResources by keyword

Planning

Die Gr 10-les stel die Algemene Joernaal, met oorboeking, bekend.
The Gr 10 lesson introduces the General Journal with posting to the ledger.
Die lesoplossings vir die Gr 10-les wat die Algemene Joernaal bekendstel met oorboeking na die...
The solutions to the Gr 10 lesson introducing the General Journal with posting to the ledger.
Hierdie Gr 10-les verduidelik die proses om krediettransaksies op te teken.  Dit dek KJ, KAJ en KBJ...
This Gr 10 lesson explains the process of recording credit transactions.  It includes the CJ, CAJ...
Dit is die oplossings vir die Gr 10-les oor Krediteure.
It is the solutions to the Gr 10 lesson explaining the process of recording Creditors.
Hierdie Gr 10-les verduidelik die proses om Debiteure-transaksies op te teken. Dit sluit die DJ,...
This Gr 10 lesson explains the accounting process of recording Debtors' transactions. It covers DJ...
Die oplossings vir die Gr 10-les verduidelik die rekeningkundige siklus vir Debiteure, d.i. ...
The solutions to the Gr 10 lesson explaining the accounting cycle for debtors. Journals (DJ, DAJ,...