Search for eResources by keyword

Planning

’n Les oor Deelwoorde wat Graad 11 Afrikaans EAT-leerders en -onderwysers kan gebruik
Die Gr 11-les bevat vasleggingsaktiwiteite vir Vennootskappe se finale rekeninge, met aansuiwerings...
This Gr 11-lesson consolidates Partnerships' final accounts (with adjustments).
Die lesoplossings vir die Gr 11-les wat Vennootskappe se finale rekeninge inoefen.
The solutions to the Gr 11 lesson that consolidates the final accounts of partnerships.
Hierdie Gr 11-les behandel Vennootskappe se finale rekeninge.  Aansuiwerings soos voorsiening vir...
This Gr 11 lesson covers Partnerships final accounts.  It also explains adjustments such as...
Die lesoplossing vir die Gr 11-les oor vennootskappe se finale rekeninge.
The solution to the Gr 11 lesson on Partnerships' final accounts with adjustments. 
Hierdie Gr 11-les verduidelik die begrip Vennootskappe en hul unieke grootboekrekeninge.  Dit toon...
This Gr 11-lesson introduces Partnerships and their unique ledger accounts.  It also includes the...
Die oplossings vir die Gr 11-les wat Vennootskappe bekendstel.