Search for eResources by keyword

Planning

Die Gr 12-les behandel die 'ander' aanwysers, bv. dividend-uitbetalingskoers en...
This Gr 12 lesson explains 'extra' financial indicators (e.g.dividend pay-out rate, majority...
Die lesoplossings vir die Gr 12-les oor Maatskappye se ontleding en vertolking, ouditverslae en...
The solutions to the Gr 12 lesson on analysis and interpretation, audit reports and corporate ...
Die Gr 12-les oefen die voltooing van die Kontantvloeistaat.
This Gr 12 lesson consolidates the completion of the  Cash Flow Statement.
This Gr 12 lesson provides consolidation activities for completing Cash Flow Statements.
This Gr 12 lesson provides consolidation activities for completing Cash Flow Statements.
Hierdie Gr 12-les gee inleidende verduidelikings oor Kontantvloeistate.
This Gr 12-lesson introduces and explains the Cash Flow Statement.
Die lesoplossing vir die Gr 12 les wat die vaardighede vir die opstel van Kontantvloeistate vaslê. 
Die lesoplossing vir die Gr 12 les wat die vaardighede vir die opstel van Kontantvloeistate vas te...