Search for eResources by keyword

Planning

HOOFSTUK 6: Oorsig van kuns na 1946 – Op- en Kinetiese kuns en Minimalisme
CHAPTER 6: Survey of art post-1945 - Op and Kinetic Art and Minimalism
'n Oorsig van Popkuns 
An overview of Pop Art including examples of artworks
Oorsig van kuns Post-1946 (Tema 6): Abstrakte Ekspressionisme
Overview of Art Post-1946 (Theme 6): Abstract Expressionism
A lesson on Art between the World wars - Mexican murals and Frida Kahlo
'n Les omtrent Hoofstuk 5 Tusssen die Wêreldoorloë - Meksikaanse muurskilderye en Frida Kahlo
Between the Wars (Theme 5): Surrealism
Tussen die Oorloë (Tema 5): Surrealisme
DADA: Ready-mades & Fotomontage