Search for eResources by keyword

Planning

Impressionisme: Oorsig van agtergrond, doelstellings en kenmerke
Impressionism: Overview of background, aims and characteristics
Tema 1: Realisme - agtergrond, kenmerke en 'n fokus op die kunswerke van Courbet en Daumier
Theme 1: Realism - background, characteristics and the work of Courbet and Daumier
Romantisisme: Turner en Constable
Romanticism: Turner and Constable
Oorsig van die 1de eeu: Romantisisme met 'n fokus op Delacroix
Overview of the 19th century: Romanticism with a focus on Delacroix
Neo-Klassisisme met die fokus op David se kunswerke.
Neo-Classicism focusing on the work of David
Inleiding tot visuele analises
Guidelines on Visual Analysis