Search for eResources by keyword

Planning

Hersiening: Stilistiese kenmerke van bewegings in Graad 11 bestudeer
Revision: Stylistic characteristics of movements studied in Grade 11
Hersiening oor style in kuns wat sal help om die styl van 'n kunswerk te bepaal
Visuele Analise met die klem op die identifisering van styl in 'n kunswerk
Revision: Visual Analysis with the focus on identifying the style of an artwork
Neo-Ekspressionisme: Oorsig en fokus op Anselm Kiefer
Neo-Expressionism: Overview and Focus on Anselm Kiefer
Hoofstuk 6: Oorsig van Post-1945 kuns - Superrealisme
Chapter 6: Survey on Post-1945 movements - Super-Realism
Hollandse en Spaanse Barok