Search for eResources by keyword

Planning

Grade 10 isiXhosa HL lesson week, 8-12 March 2021
Grade 10 isiXhosa HL lesson week 6,1-5 March 2021
Grade 10 isiXhosa HL lesson week 5, 22-26 February 2021
Grade 10 isiXhosa HL lesson week 4, 15-19 February 2021
Grade 10 isiXhosa HL lesson week 3, 8-12 February 2021
Grade 10  isiXhosa HL lesson week 2, 01- 05 February 2021
Grade 10 isiXhosa HL lesson week 1, 27-29 January 2021
Olu xwebhu lubonelela ngeendlela zokufunda zesigaba semfundo noqeqesho oluqhubekayo.
Grade 10 isiXhosa HL Term 3 week 7 lesson, 7--11 September 2020
IsiXhosa Grade 10 HL Term 3 week 6 lessons, 2-4 September 2020
Grade 10 isiXhosa HL week 5 lessons,31 August -4 September 2020
Grade 10 isiXhosa lesson plan week 4, 24-28 August 2020