Search for eResources by keyword

Planning

Grade 10 isiXhosa FAL lesson week, 8-12 March 2021
Grade 10 isiXhosa FAL lesson week 6, 1-5 March 2021
Grade 10 isiXhosa FAL lesson week 5, 22-26 February 2021
Grade 10 IsiXhosa FAL lesson week 4, 15-19 February 2021
Grade 10 isiXhosa FAL lesson week 3, 8-12 February 2021
Grade 10 isiXhosa FAL  lesson week 2, 01- 05 February 2021
Grade 10 isiXhosa FAL lesson week 1,27-29 January 2021
Olu xwebhu lubonelela ngeendlela zokufunda zesigaba semfundo noqeqesho oluqhubekayo.
Grade 10 isiXhosa FAL Term 3 week 7 lessons, 7-11 September 2020
IsiXhosa Grade 10 FAL Term 3 week 6 lessons,2-4 September 2020
Grade 10 isiXhosa FAL week 5 lessons, 31 August -4 September 2020
Grade 10 isiXhosa lesson plan week 4, 24-28 August 2020