Search for eResources by keyword

Planning

’n Les oor Deelwoorde wat Graad 11 Afrikaans HT-onderwysers en -leerders kan gebruik
’n Les oor Die bywoord wat Graad 11 Afrikaans Huistaalonderwysers en -leerders kan gebruik
’n Les oor die Voornaamwoord wat Graad 11 Huistaalonderwysers en -leerders vir vaslegging kan...
’n Les oor die Werkwoord en Tye wat Graad 11 Afrikaans HT-onderwysers en -leerders kan gebruik
Hierdie les is gekoppel aan die interaktiewe weeklikse lesse tydens skoolsluiting vir die week 28-...
Hierdie les is gekoppel aan die interaktiewe weeklikse lesse tydens skoolsluiting vir die week 14-...
Hierdie les is gekoppel aan die interaktiewe weeklikse lesse tydens skoolsluiting vir die week 20-...
Hierdie les is gekoppel aan die interaktiewe weeklikse lesse tydens skoolsluiting vir die week 28-...