Search for eResources by keyword

Planning

’n Les oor Kritiese taalbewustheid wat Graad 12 Afrikaans HT-onderwysers en -leerders kan gebruik
’n Les oor Die infinitief en Deelwoorde wat Graad 12 Afrikaans Huistaalonderwysers en -leerders kan...
’n Les oor Werkwoorde wat Graad 12 Afrikaans Huistaalonderwysers en -leerders kan gebruik.
Hierdie les is gekoppel aan die interaktiewe weeklikse lesse tydens skoolsluiting vir die week 04-...
Hierdie les is gekoppel aan die interaktiewe weeklikse lesse tydens skoolsluiting vir die week 14-...
Hierdie les is gekoppel aan die interaktiewe weeklikse lesse tydens skoolsluiting vir die week 20-...
Gedig: besoekersboek - Hierdie les is gekoppel aan die interaktiewe weeklikse lesse tydens...