Search for eResources by keyword

Planning

’n Les oor Direkte en Indirekte rede wat Graad 10 Afrikaans EAT-onderwysers en -leerders kan...
’n Les oor Voegwoorde wat Graad 11 Eerste Addisionele Taalonderwysers en -leerders kan gebruik
’n Les oor Lydende en Bedrywende vorm wat Graad 11 Eerste Addisionele Taalonderwysers en -leerders...
Hierdie les is gekoppel aan die interaktiewe weeklikse lesse tydens skoolsluiting vir die week 04-...
Hierdie les is gekoppel aan die interaktiewe weeklikse lesse tydens skoolsluiting vir die week 14-...
Hierdie les is gekoppel aan die interaktiewe weeklikse lesse tydens skoolsluiting vir die week 28-...