Search for eResources by keyword

Planning

’n Les oor die voorgeskrewe kortverhaal Roep van die vleikuiken wat Graad 12 Afrikaans EAT-leerders...
Gr 12 K1 Week 6 Afrikaans EAT
’n Les oor die voorgeskrewe kortverhaal "Veertig sinkplate teen die suidewind" wat Graad 12...
’n Les oor gevoelstaal en manipulerende taal wat Graad 12 Afrikaans EAT-leerders en -onderwysers...
’n Les oor die Formele brief wat Graad 12 Afrikaans EAT-leerders en onderwysers kan gebruik.
Hierdie verslag bevat die 2020 NSS Kwalitatitewe Analise van Leerderantwoorde vir AFRIKAANS Eerste...
Hierdie verslag bevat die 2020 NSS Kwalitatitewe Analise van Leerderantwoorde vir AFRIKAANS Eerste...
Hierdie verslag bevat die 2020 NSS Kwalitatitewe Analise van Leerderantwoorde vir AFRIKAANS Eerste...
’n Les oor Die Opsomming wat Graad 12 Afrikaans EAT-leerders en -onderwysers kan gebruik
’n Basislyntoets oor Taalstrukture wat Gr 12 EAT-leerders en -onderwysers kan gebruik om kennis te...
Hier is Afrikaans FAL P3 vir November 2020. Gebruik gerus as voorbereiding vir die rekord en finale...
Hier is Afrikaans FAL P2 vir November 2020. Gebruik gerus as voorbereiding vir die rekord en finale...