Search for eResources by keyword

Planning

’n Les oor die voorgeskrewe kortverhaal Roep van die vleikuiken wat Graad 12 Afrikaans EAT-leerders...
Gr 12 K1 Week 6 Afrikaans EAT
’n Les oor die voorgeskrewe kortverhaal "Veertig sinkplate teen die suidewind" wat Graad 12...
’n Les oor gevoelstaal en manipulerende taal wat Graad 12 Afrikaans EAT-leerders en -onderwysers...
’n Les oor die Formele brief wat Graad 12 Afrikaans EAT-leerders en onderwysers kan gebruik.
’n Les oor Die Opsomming wat Graad 12 Afrikaans EAT-leerders en -onderwysers kan gebruik
’n Basislyntoets oor Taalstrukture wat Gr 12 EAT-leerders en -onderwysers kan gebruik om kennis te...