Search for eResources by keyword

Planning

Hierdie les sal jou die gegrippe van EMK en interne weerstand leer.
This lesson will teach you the concepts of emf and internal resistance.
Hierdie les sal jou die kombinasies van serie en parallel skalelinge in n stroombaan leer.
This lesson will teach you the combination of serie and parallel resistors in a circuit.
hierdie les sal jou die berekeninge leer van serie en parallel stroombane.
This lesson will teach you the series and parallel calculations in electric circuits.
Hierdie les sal jou die toepassing van Ohm se wet, in elektriese stroombane leer.
This lesson will teach you the application of ohm's law in electricity.
Hierdie les sal jou die eienskappe van Ohmiese en nie-ohmiese geleiers leer.
This lesson will teach you Ohmic and non-Ohmic conductors.
Hierdie les sal jou leer om die weerstand van n onbekende resistor te bepaal deur die toepassing...
This lesson will teach you how to determine the resistance of an unknown resistor.