Search for eResources by keyword

Planning

Hierdie dokument sal leiding gee aan die tutor of leerderondersteuner.
Hierdie brondokument konsolideer die leerinhoud van kwartaal 2 in voorbereiding vir die eksamen.
This resource will give guidance to the tutor or learner supporter in order to assist the learner.
This resource will consolidate the term 2 content in preparation for the exam.
Hierdie les handel oor hidrouliese en sal jou die eienskappe en berekeinge van hidruoliese stelsels...
this lesson is about hydraulic systems. it will teach you the principle and to do calculations on...
Hierdie les leer jou wat elastisiteit en Viskositeit is.
The lesson will teach you the topic on elasticity and viscosity.
Hierdie les is gekoppel aan die interaktiewe weeklikse lesse tydens skoolsluiting vir die week 04-...
This lesson is linked to the interactive weekly lesson during school closure for the week 14-17...
Hierdie les is gekoppel aan die interaktiewe weeklikse lesse tydens skoolsluiting vir die week 14-...
Hierdie les is gekoppel aan die interaktiewe weeklikse lesse tydens skoolsluiting vir die week 20-...