Search for eResources by keyword

Planning

This is the Electrical Technology (Power Systems) Memo for National Senior Certificate November...
Hierdie dokument is die Elektriese Tegnologie: Kragstelsels MEMORANDUM vir die Nasionale Senior...
The Curriculum and Assessment Policy Statement (CAPS) for Electrical Technology (Power Systems) ...
Die Kurrikulum- en Assesseringsbeleidsverklaring (KABV) vir Elektriese tegnologie (kragstelsels)...
Kwartaal 1, Week 7, 3 Fase Opwekking
Term 1, Week 7, 3 Phase Generation
Kwartaal 1, Week 6, Driefase WS Opwekking
Term 1, Week 6, Three Phase AC Generation
Kwartaal 1, Week 5 , 3 Fase Opwekking
Term 1, Week 5, Three Phase Generation
The Practical Assessment Tasks (PATs) have been set in selected subjects by the Department of Basic...
Hierdie 2021-PAT-dokument moet in alle provinsies geimplementeer word deur onderwysers en skole wat...