Search for eResources by keyword

Planning

Warm Water: • Identifiseer wat is SANS en hoe het dit ʼn impak op warm water installasie in Suid...
Hot Water: • Identify what is SANS and how does it impact on hot water installations in South Arica...
Identifisering, werkbeginsels, gebruik en installering van verskillende Kleppe te verstaan. •...
This lesson covers: Identify, working principles, use and installation of different valves. •...
Siviele tegnologie Dienste verbonde aan Siviele Dienste  Graad 12.  Die uitleg van konstruksie werk...
This is the Civil Technology CS eResource for GR12  is intended to serve as a resource for teachers...
This lesson is linked to the interactive weekly lesson during school closure for the week 04-08 May...
This lesson is linked to the interactive weekly lesson during school closure for the week 04-08 May...
Hierdie les is gekoppel aan die interaktiewe weeklikse lesse tydens skoolsluiting vir die week 04-...
Hierdie les is gekoppel aan die interaktiewe weeklikse lesse tydens skoolsluiting vir die week 14-...
This lesson is linked to the interactive weekly lesson during school closure for the week 14-17...
Hierdie les is gekoppel aan die interaktiewe weeklikse lesse tydens skoolsluiting vir die week 20-...