Search for eResources by keyword

Planning

Die gehalte van jou werk hang nie net van jou vakmanskap af nie, maar ook van jou kennis van...
The quality of your work depends not only on your craftsmanship, but also on your knowledge of...
We need to be able to identify defects in wood in order to choose the best material to work with.
Ons moet instaat wees om defekte in hout te kan identifiseer en materiaal van goeie gehalte kies.
The building industry makes use of a wide range of materials, such as ferrous metals, non-ferrous...
Die boubedryf maak gebruik van verskeie materiale bv. ysterhoudende metale, nie-ysterhoudende...
Timmerhout vir gebruik in die boubedryf is beskikbaar as soliede hout of in ’n verskeidenheid...
The timber that is used in the building industry is available as solid wood or converted timber (...
The building industry make use of a wide range of materials, such as wet materials, timber , bricks...
Vir konstruksiedoeleindes maak die boubedryf gebrruik van `n wye reeks materiale-soos nat materiale...
Brande is `n groot risiko in alle werkplekke. Suid-Afrika is een van die Afrikalande met die beste...
Fire prevention and protection. Fire are major hazards in the workplace. South Africa is the...