Search for eResources by keyword

Planning

This is Civil Technology: Woodworking Memo for National Senior Certificate November 2020. Grade 12...
Hierdie dokument is die Houtbewerking Memorandum vir die Nasionale Senior Sertifikaat van November...
Die meeste van die voeë wat in houtwerk/skrynwerk gebruik word, is baie oud en is vir ’n spesifieke...
Most of the joints used in carpentry and the building industry are very old and was designed for a...
Line diagrams of various types of roofs Roof trusses are one of the most important as well as the...
LYNDIAGRAMME VAN VERSKILLENDE SOORTE DAKKE Dakkappe is een van die belangrikste asook duurste...
Drawing is a graphic language that is used in the building industry to convey graphically the ideas...
Tekenwerk is ’n grafiese taal wat in die boubedryf gebruik word om die idees en inligting nodig vir...
Die gehalte van jou werk hang nie net van jou vakmanskap af nie, maar ook van jou kennis van...
The quality of your work depends not only on your craftsmanship, but also on your knowledge of...
This report contains the 2020 NSC WCED Qualitative Analysis of Learner Responses for Civil...
Hout wat vir konstruksiedoeleindes gebruik word, moet gegradeer word omdat die sterkte en...