Search for eResources by keyword

Planning

2021 FET Term 1 Week 7 Gr 11 Business Studies Lesson: Avenues to acquire businesses 
2021 VOO Kwartaal 1 Week 7 Gr 11 Besigheidstudies Les: Wyses om besighede te bekom
2021 FET Term 1 Week 6 Gr 11 Business Studies Lesson: Benefits of a company vs other forms of...
2021 VOO Kwartaal 1 Week 6 Gr 11 Besigheidstudies Les: Voordele van 'n maatskappy bo ander...
2021 FET Term 1 Week 5 Gr 11 Business Studies Lesson: Business Sectors
2021VOO Kwartaal 1 Week 5 Gr 11 Besigheidstudies Les: Sake Sektore
2021 FET Term 1 Week 4 Gr 11 Business Studies Lesson: Contemporary Socio Economic Issues
2021 VOO Kwartaal 1 Week 4 Gr 11 Besigheidstudies Les: Kontemporêre Sosio Ekonomiese Kwessies
2021 VOO Kwartaal 1 Week 4 Gr 11 Besigheidstudies Les: Kontemporêre Sosio Ekonomiese Kwessies
2021 FET Term 1 Week 3 Gr 11 Business Studies Lesson: Adapting to challenges of the Business...
2021 VOO Kwartaal 1 Week 3 Gr 11 Besigheidstudies Les: Aanpassings by die uitdaging van die...
2021 VOO Kwartaal 1 Week 2 Gr 11 Besigheidstudies Les: Uitdagings van die Besigheidsomgewings